Offentliggørelse af billeder på internettet

27. Sep 2019 | GDPR

Datatilsynet ændrer sin praksis – der sondres ikke længere mellem situationsbilleder og portrætbilleder

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemt personer.

Indtil nu har offentliggørelse af situationsbilleder på internettet normalt kunnet foregå, uden at personerne på billedet har givet lov til det.

Offentliggørelse af portrætbilleder har derimod krævet et samtykke.

Datatilsynet vil i fremtiden ikke længere sondre mellem situations-  og portrætbilleder.

Dette betyder, at det vil påhvile den dataansvarlige selv at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag, at et billede, af en identificérbar person, kan offentliggøres.

Offentliggørelse på grundlag af samtykke eller interesseafvejning?

For alle almindelige billeder gælder, at de kan offentliggøres på internettet på baggrund af et samtykke fra personen på billedet.

Herudover kan billedet offentliggøres, hvis den dataansvarlige har en legitim interesse og den overstiger den registreredes interesser eller rettigheder – den såkaldte ”interesseafvejningsregel”.

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, kommer det bl.a. an på:

Karakteren af billedet

 • Hvor og hvorfor er billedet taget?
 • Hvilken sammenhæng indgår billedet i?
 • Hvad er formålet med offentliggørelsen?

Det afgørende er, at personerne på billedet ikke med rimelighed kan føle sig

 • Udstillet, udnyttet eller krænket
  f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed.

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt, kan offentliggøres uden samtykke:

 • Billeder af publikum til en koncert
 • Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
 • Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter

Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke:

 • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende.
 • Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende.
 • Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed

Altid oplysningspligt over for personerne på billedet

Uanset om behandlingsgrundlaget er et samtykke eller interesseafvejningsreglen, så har man pligt til at oplyse personen eller personerne på billedet, at man har tænkt sig at offentliggøre billedet på internettet. Personerne skal således have mulighed for at reagere ved eventuelt at gøre indsigelse mod offentliggørelsen.