BREXIT OG GDPR

11. Jan 2021 | GDPR

Handelsaftalen mellem EU og UK betyder, at man fra nu og frem til 1. maj eller 1. juli 2021 kan overføre persondata til UK, som om UK var et EU-land.

Denne løsning gælder indtil Kommissionen har truffet en afgørelse om hvorvidt UK skal betragtes som et “sikkert tredjeland” i forhold til overførsel af persondata.

Dette skal ske senest den 1. maj 2021, men fristen vil dog automatisk forlænges indtil den 1. juli 2021, hvis der fortsat ikke er truffet en afgørelse fra Kommissionens side.

Hvis Kommissionen efter den 1, juli 2021 vurderer, at UK ikke er et sikkert tredjeland, så er danske virksomheder henvist til at etablere et “overførelsesgrundlag”, hvis de ønsker at overføre persondata til UK.

Et gyldigt overførelsesgrundlag kan etableres ved at anvende “Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC)” samtidigt med, at man implementerer såkaldte “supplerende foranstaltninger”, der afhjælper de mangler, som UK lovgivning medfører.

HUSK at udpege en UK Repræsentant

Danske virksomheder, som ikke er etbleret i UK og som behandler persondata om britiske borgere skal udpege en repræsentant i UK, hvis de fortsat ønsker at behnadle persondata i UK på lovlog vis.

Dette krav trådte i kraft sammen med Brexit den 31. december og er en følge af den nye persondatalov i UK.