Juridisk forretningssupport

Er du leder i en mindre virksomhed og har du flere roller?

BasicBiz letter dine byrder.

Er du økonomichef med mange kasketter på?

Uddelegér de juridiske og bureaukratiske opgaver til BasicBiz

Fast pris på hele opgaven

Hos BasicBiz kører taxameteret ikke løbsk på de juridiske løsninger.

Du ved på forhånd, hvad løsningen koster – altid bindende tilbud på hele opgaven.

Bliv en respekteret fagperson

BasicBiz er en erhvervsjuridisk tjeneste, som støtter din rolle som økonomichef i en mindre virksomhed.

Overlad de juridiske og bureaukratiske opgaver til BasicBiz og fokusér på din egen faglighed.

Dine kerneopgaver er ikke at skitsere en GDPR-plan, at formulere en kontrakt med en ny leverandør eller at sætte dig ind i reglerne for en ny certificeringsordning.

Få BasicBiz til at hjælpe dig – du får din egen fleksible juridiske afdeling med en gennemsigtig prisstruktur.

Du modtager bindende tilbud på alle opgaver – så du kan regne med fuld kontrol over omkostningerne.

Du har fuld kontrol over omkostningerne

BasicBiz giver på forhånd en bindende melding om, hvad opgaven koster.

BasicBiz hjælper med…

Ansættelsesforhold

Du skal være opmærksom på, at loven stiller en række krav til, hvordan du håndterer virksomhedens ansættelsesforhold – både ved ansættelsen og ved ansættelsen og ved fratrædelsen.

Kravene varierer efter, om du har at gøre med funktionærer, timelønnede, direktører eller konsulenter.

GDPR

God persondata-skik er ved at vinde indpas, som et fundamentalt krav fra kunderne – især hvis I leverer til det offentlige.

Som leverandør har I derfor mulighed for at transformere jeres GDPR-omkostninger til investeringer.

Spørg efter et overblik over GDPR-kravene og deres implementering.

Forretningsbetingelser

Det er afgørende, at forretningsbetingelserne respekterer de forretningsmæssige og juridiske risici, som virksomheden agerer under.

Som ansvarlig for virksomhedens forretningsbetingelser kan du få hjælp til at sammensætte vilkår, der fremmer jeres omsætning og beskytter virksomhedens forretningsmodel.

Bekæmpelse af hvidvask

Hvis du er leder i en virksomhed, som er omfattet af hvidvaskloven, kan BasicBiz hjælpe dig, så du ikke ender på den forkerte side af loven.

Der er mange krav til jeres skriftlige dokumentation og til jeres interne processer.

Især mange revisionsvirksomheder har fået gavn af BasicBiz’ rådgivning.

Leverandøraftaler

Der kan være meget at hente ved at optimere virksomhedens aftaler med leverandører.

God kontraktstyring er en forudsætning for at reducere omkostningerne til leverandører.

BasicBiz giver dig en metode til at optimere dine leverandørkontrakter.

IT-kontrakter

Uanset om din virksomhed sælger eller køber it-udvikling, skal aftalen tage højde for jeres forventninger og jeres interesser i forhold til ophavsrettigheder, licensens omfang, forretningshemmeligheder, supportforpligtelser mv.

Spørg BasicBiz hvad du især bør være forsigtig med.

Erhvervsmæssigt samarbejde

Et samarbejde med en anden virksomhed kan give stor værdi – især hvis jeres forventninger er afstemt gennem hele forløbet.

Derfor er det vigtigt, hvordan du forhandler og formulerer vilkårene for samarbejdet.

BasicBiz vil hjælpe dig med at sammensætte en aftale, hvor alle parter har incitamenter til at maksimere udbyttet i samarbejdet.

Selskaber

Loven stiller formelle krav til administrationen af jeres selskab. Kravene skal respekteres, når vedtægternes skal ændres, eller når der skal indkaldes til generalforsamling, men formalia skal også efterleves ved beslutninger såsom valg af nyt bestyrelsesmedlem eller ny revisor.

De seneste dokumentationskrav har skrappe sanktioner ved manglende efterlevelse – spørg derfor om hjælp, hvis du er usikker på, om I har husket det hele.

Forretningshemmeligheder

Forretningshemmeligheder er essentielle og offentliggørelse heraf kan være katastrofal.

Med de nye regler om en kort frist til at indgive en sag ved domstolene i tilfælde af krænkelse, bør du og de øvrige ledere lægge en beredskabsplan for, hvordan I håndterer en krænkelse af jeres forretningshemmeligheder.

Lad BasicBiz fortælle hvilke overvejelser I skal gøre jer.

Kontakt BasicBiz

Få en uforpligtende snak om dine udfordringer.

8 + 9 =