Juridisk support til ledere i SMV’er

nabi@basicbiz.dk

+45 25739350

Juridisk forretningssupport

Er du leder i en mindre virksomhed og har du flere roller?

Se hvordan BasicBiz kan lette dine byrder.

Er du økonomichef med mange kasketter på?

Uddelegér de juridiske og bureaukratiske opgaver til BasicBiz

Fast pris på hele opgaven

Hos BasicBiz kører taxameteret ikke løbsk på de juridiske løsninger.

Du ved på forhånd, hvad løsningen koster – altid bindende tilbud på hele opgaven.

Bliv en respekteret fagperson

BasicBiz er en erhvervsjuridisk tjeneste, som støtter din rolle som leder i en mindre virksomhed.

Overlad de juridiske og bureaukratiske opgaver til BasicBiz og fokusér på din egen faglighed.

Dine primære arbejdsopgaver er ikke at skitsere en GDPR-plan, at formulere en kontrakt med en ny leverandør eller at sætte dig ind i reglerne for en ny certificeringsordning.

Få BasicBiz til at hjælpe dig – du får din egen fleksible juridiske afdeling med en gennemsigtig prisstruktur.

Du modtager bindende tilbud på alle opgaver – så du kan regne med fuld kontrol over omkostningerne.

Du har fuld kontrol over omkostningerne

BasicBiz giver på forhånd en bindende melding om, hvad opgaven koster.

BasicBiz hjælper med…

Ansættelsesforhold

Du skal være opmærksom på, at loven stiller en række krav til, hvordan du håndterer virksomhedens ansættelsesforhold – både ved ansættelsen og ved fratrædelsen.

Fokuspunkterne kan variere alt efter, om du har at gøre med timelønnede, funktionærer, direktører og konsulenter.

GDPR

God persondata-skik er ved at vinde indpas, som et grundlæggende krav fra kunderne – især hvis man leverer til det offentlige.
Som leverandør har I derfor mulighed for at transformere jeres GDPR-omkostninger til investeringer. Dette nødvendiggør, at I har det fulde overblik over kravene og deres implementering.

COVID-19

Få overblik over myndighedernes anvisninger og hjælpepakker og lad BasicBiz hjælpe dig med at systematisere konsekvenserne for virksomhedens aftaleforhold.
Hvordan sikrer man sig bedst samtidigt med at man støtter sine leverandører og kunder? Hvilke konsekvenser har myndighedernes anvisninger for medarbejdernes rettigheder?

Få også rådgivning om, hvordan virksomhedens projekter kan få særlig funding fra offentlige fonde.

Forretningsbetingelser

Det er afgørende, at forretningsbetingelserne respekterer de forretningsmæssige og juridiske risici, som virksomheden agerer under.
Som ansvarlig for virksomhedens forretningsbetingelser kan du få hjælp til at sammensætte de vilkår, der bedst fremmer jeres omsætning og beskytter virksomhedens forretningsmodel.

Leverandøraftaler

Der kan være meget at hente ved at optimere virksomhedens aftaler med leverandører. God kontraktstyring er en forudsætning for at reducere omkostningerne til leverandører.

BasicBiz kan hjælpe dig med en metode for at optimere dine leverandørkontrakter.

IT-kontrakter

Uanset om din virksomhed sælger eller køber it-udvikling, skal aftalen tage højde for jeres forventninger og jeres interesser i forhold til ophavsrettigheder, licensens omfang, forretningshemmeligheder, supportforpligtelser mv.

Finansiering

Benyt dig af den særlige rådgivning inden for finansiering af projekter. Finansiering kan tage mange former og det er vigtigt, at vælge den model, som passer til den retning, som projektet skal have.

Et samarbejde med en anden virksomhed kan give stor værdi – især hvis der er klarhed om de indbyrdes forventninger gennem hele forløbet. Derfor er det selvsagt vigtigt med en struktur for, hvordan man forhandler og nedskriver vilkårene for samarbejdet i en aftale.

BasicBiz kan hjælpe dig med at sammensætte en aftale, hvor alle parter bevarer deres incitamenter til at maksimere udbyttet i samarbejdet.

Opkøb og investeringer

Både ved virksomhedsopkøb og ved investeringer i projekter skal du og resten af ledelsen have et overblik over, hvordan processen skal håndteres og over hvilke juridiske instrumenter, der er til rådighed med henblik på at sikre virksomhedens interesser.

Forretningshemmeligheder

Forretningshemmeligheder er essentielle og offentliggørelse heraf kan være katastrofal. Med de nye regler om en 6 måneders frist til at indgive en sag ved domstolene i tilfælde af krænkelse, bør du og de øvrige ledere lægge en beredskabsplan for, hvordan I håndterer en sag om forretningshemmeligheder. Se hvilke overvejelser I skal gøre jer.

Erhvervssamarbejder

Et samarbejde med en anden virksomhed kan give stor værdi – især hvis der er klarhed om de indbyrdes forventninger gennem hele forløbet.

Derfor er det vigtigt med en struktur for, hvordan du forhandler og formulerer vilkårene for samarbejdet.

BasicBiz kan hjælpe dig med at sammensætte en aftale, hvor alle parter bevarer deres incitamenter til at maksimere udbyttet i samarbejdet.

Selskaber

Administrationen af et selskab nødvendiggør opmærksomhed på visse dele af driften, hvor lovgivningen anviser nogle formelle krav.
Dette gælder inden for velkendte emner såsom vedtægtsændringer og indkaldelse til generalforsamling, men der er også formalia der skal efterleves ved beslutninger såsom ændring af revisor eller valg af et nyt bestyrelsesmedlem.

Bekæmpelse af hvidvask

Hvis du er leder i en virksomhed, som er omfattet af hvidvaskloven, kan BasicBiz hjælpe dig med sikre, at du ikke pludselig befinder dig på den forkerte side af loven. Der er mange krav til den skriftlige dokumentation og til jeres interne processer.

Især mange revisionsvirksomheder har haft gavn af den rådgivning, som de har fået fra BasicBiz.

Kontakt BasicBiz

Få en uforpligtende snak om din virksomheds juridiske udfordringer.

 

+45 25 73 93 50
nabi@basicbiz.dk

7 + 3 =