Artikler

BREXIT OG GDPR

Handelsaftalen mellem EU og UK betyder, at man fra nu og frem til 1. maj eller 1. juli 2021 kan overføre persondata til UK, som om UK var et EU-land. Denne løsning gælder indtil Kommissionen har truffet en afgørelse om hvorvidt UK skal betragtes som et “sikkert...

Offentliggørelse af billeder på internettet

Datatilsynet ændrer sin praksis - der sondres ikke længere mellem situationsbilleder og portrætbilleder Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at...

Arbejdsgiverne skal holde tungen lige i munden i efteråret 2019

Datatilsynet offentliggør hvert halvår, hvilke temaer der fokuseres på ved tilsynsbesøg. I 2. halvår 2019 vil Datatilsynet kontrollere, om arbejdsgiverne opfylder deres forpligtelser i forhold til behandlingen af ansattes persondata. Datatilsynet planlægger bl.a. at...