Kontrakter

”En god kontrakt handler ikke kun om at sikre sig selv. Den handler om at skabe forudsigelighed i parternes jagt på fælles målsætninger.”

Som erhvervsdrivende er det ekstremt vigtigt, at I har investeret noget tid i at lave ordentlige kontrakter og forretningsbestemmelser for jeres virksomhed.

Gode kontrakter og forretningsbestemmelser bør skabe de trygge rammer, hvori I roligt kan fokusere jeres energi på at vækste jeres virksomhed.

En vellavet kontrakt kan pacificere ubehagelige overraskelser i
forbindelse med eksempelvis:

Opgavens omfang

Der kan undertiden i en forretningsrelation opstå tvivl om opgavens
omfang, fordi virkeligheden har formet sig anderledes end hvad
parterne havde forventet.

Hvis ikke man i en kontrakt har formuleret, hvordan man håndterer en
sådan tvivlsituation, kan dette være ødelæggende for et forretningsforhold og udvikle sig til en masse spildte ressourcer på
tvistløsning.

Forsikring

Mange virksomheder har tegnet en forsikring imod tab, som virksomheden pådrager sin kunde.

Mange virksomheder har samtidigt i deres generelle forretnings-bestemmelser fraskrevet sig ansvar over for sin kunde for tab, som man pådrager kunden.

En sådan bestemmelse vil som regel betyde, at forsikringsselskabet
vil nægte at udbetale dækning for det tab, som virksomheden måtte
pådrage sin kunde.

Dette kan betyde en ekstrem utilfreds kunde, som nu ”sidder med aben” og dermed også betyde slut på forretningsforholdet.

Udvalg af kontrakter, som BasicBiz kan lave for jer:


  • Kundeaftaler

  • Leverandøraftaler

  • Franchiseaftaler

  • Distributions-/agent-/eneforhandleraftaler

  • Fuldmagter

  • Hensigtserklæringer

  • Samarbejdsaftaler

  • Fortrolighedsaftaler (Non Disclosure Agreements)

  • Licensaftaler

  • Abonnementsaftaler

  • Forretnings-/handelsbestemmelser