Erhvervsjuridisk rådgivning

Udgangspunktet for den juridiske rådgivning til virksomheder er, at løsningerne skal give forretningsmæssig mening for klienten.

Dette betyder, at vi ikke leverer abstrakte løsninger, som er behæftet med utallige forbehold, således som man ser det mange steder i markedet for juridisk rådgivning.

Den rådgivning, som I modtager i BasicBiz, inddrager jeres erhvervsøkonomiske situation såsom konkurrenceintensiteten på jeres markeder, jeres forretningsstrategi samt de risikofaktorer, som I oplever.

I tilbydes således en juridisk løsning, som er virkelighedsnær og som derfor også bliver omkostningseffektiv.

BasicBiz tilbyder assistance inden for nedenstående kategorier:

Selskaber
Udbud af offentlige kontrakter
Markedsføring
Køberetlige forhold
Forbrugerrettigheder
Ansættelsesforhold
Kreditaftaler
Kaution og garantistillelse
Pant
Immaterielle rettigheder (IPR)